Bệ kiểm tra phanh & Cân trọng lượng xe tải đến 20 tấn/trục

Hãng SX   : Actia Muller

Nước  SX  : Czech

Mã: xt-2 Danh mục: